NYHEDSBREV NR. 3. 2004 – Kronborg er reddet, Småøernes dag,

Kronborg er reddet!!
Småøernes dag
Klager til Naturklagenævnet
Trafikseminar
Masse af natur aktiviteter i 2005
Besøg af botaniker
Julelys

Kronborg er reddet!!
Som mange sikkert har set i medierne, har der været en del uro og ballade omkring restaurant Kronborg. Forpagter parret, Laila og Leif Andersen, valgte på et tidspunkt, at opsige forpagtningsaftalen, fordi de følte sig chikaneret at kommunens embedsmænd, som ikke var indstillet på at holde Kronborg i forsvarlig stand.
Flere af Egholms venners medlemmer var på banen, på forskellig vis, og den 20. august kl. 15.00 holdt Laila og Leif møde med rådmand Henrik Thomsen, med det resultat at opsigelsen blev erstattet med en aftale, om at kommunen selvfølgelig opfylder sine forpligtelser, og sørger for at Kronborg kan kører videre på tilfredsstillende betingelser.
”Det kan altså nytte at gøre modstand når ”systemet” svigter!!”

Småøernes dag som fandt sted den 5. juni blev en stor succes, hvor ca. 500 mennesker benyttede sig af den gratis færge transport.
Selv om det egentlig var Ø-foreningen på Egholm der stod for arrangementet, så var det medlemmer af Egholms venner der, i bogstavligste forstand, trak læsset!! Vi havde nemlig arrangeret guidede ture med traktor og vogn, så turisterne kunne blive kørt rundt på, næsten hele øen. Under vejs gjorde vi ophold og fortalte om Egholms seværdigheder og andre fortræffeligheder.
På vej tilbage til færgen holdt vi ind hos nogle af vores medlemmer, som holdt loppemarked denne dag.

Flere af os har indsendt klager til Naturklagenævnet, om den 3. Limfjordsforbindelse, og disse sager er nu til behandling. Der går dog nok nogen tid før vi får en afgørelse, for den slags tager tid.. Der dukker også hele tiden nye ting op!! Således blev vi for nylig opmærksom på at et kort som var brugt i VVM redegørelsen ikke indeholdt opmærkning af de områder som er behæftet med titlen ”beskyttet natur” Det drejer sig om hele området langs Nørre- dybet, hele Kronborg området, og en del af strandengene mod syd.. Altså lige der hvor linjeføringen for en 3. Limfjordsforbindelse skal være, hvis det altså går efter politikernes hoveder!
Med andre ord så har politikerne truffet deres valg om linjeføringen uden at vide at en stor del af området var udlagt som beskyttet natur..

Den 4. september afholder vi sammen med Jyder Mod Overflødige Motorveje og NOAH- trafik, et trafikseminar. Det kommer til at foregå hos Egholm Malerfirma, og skal omhandle punkterne: Aktuel trafikpolitik og Pendler effekten.
Professor ved AAU, Petter Næss kommer og holder et oplæg om den 3. Limfjordsforbindelse mm.

Vi har for ganske nylig afholdt et møde med kommunens naturvejledere og er blevet enige om en masse aktiviteter i 2005.
Det første bliver et arrangement ved Kronborg hvor vi skal lave, og opsætte, fuglekasser, til bl.a. Slørugler og Tårnfalke.
Næste arrangement bliver en fisketur fra øens vestligste kyst, her vil vi gå langt ud i fjorden og fange Havørred og Hornfisk. Egholms Venner skal på denne tur stå for transport af deltagerne fra færgen og ud til vestkysten.
Der bliver også en tur hele vejen rundt om Egholm, hvilket er en sjældenhed. Det er jo sådan at man normalt ikke tager folk med ud på øens nord og vestlige del, pga. dyre og plantelivet. Men her gør man altså en undtagelse..
En kombineret dykke, fiske og sejlturs dag ved Kronborgbugten er også sat på programmet.
Endvidere har en af naturvejlederne sagt ja til at være guide til generalforsamling i: Sammenslutningen af danske småøer.

Midt i juli måned, havde vi besøg af botaniker Hanne Holst, og biologilærer Mogens Christensen, som var kommet til øen for at se på øens flora. Først og fremmest gjaldt det den Langstilkede Filtrose, som jo, på nationalt plan, er enestående for Egholm.
Det er sådan at hos Nordjyllands amt, har man registreret 5 lokaliteter for planten, hvilket for nogle af os lød som var det lidt i underkanten, hvorfor vi hidkaldte ekspertise fra fastlandet, for at få optalt rosen.. Efter en køre, og gå tur på 3 timer havde vi optalt mellem 30 og 50 planter fordelt på 21 lokaliteter, og så havde vi kun været på øens midterste og vestligste del. På samme tur fandt vi planterne: Engklaseskærm, Tangurt, Strandtusindgylden, og Tætblomstret Hindebæger, i store mængder, så botanikeren blev vildt begejstret for så mange, og så sunde, planter vi har. At Filtrosen åbenbart er i stærk fremgang på Egholm betegnede hun som særdeles enestående, og planten Tangurt, troede hun faktisk var forsvundet fra øen, men det viste sig at den også er i fremgang.. Desværre gror nogle af de sjældne planter langs Nørre-dybet, netop et af de steder som vil blive totalt omlagt i forb. med etablering af en bro til Lindholm.
Dette giver endnu mere grund til at kæmpe, med alle midler, mod en fast forbindelse..

Vi vil meget snart ansøge kommunen om at få julelys på det store grantræ ved Kronborg, som jo kan ses fra en stor del af Nr. Sundby og Aalborgs vestby.
Vi har tænkt os at lave et arrangement sammen med Aalborg Vest Samråd, og der vil blive forskellige aktiviteter, men herom senere..

Egholms Venner.

Share Your Thoughts