Tidspunkt: tirsdag den 18. juni klokken 19.00 Adressen for afholdelsen er endnu ikke fastlagt, men kan i løbet af kort tid læses på foreningens hjemmeside www.egholmsvenner.dk Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Behandling af forslag fra bestyrelsen om nye love for Egholms Venner Bilag: a. Nugældende love/ b. Bestyrelsens forslag til […]