VVM-redegørelsen for en 3. Limfjordsforbindelse

VVM-redegørelsen for en 3. Limfjordsforbindelse kan læses på hjemmesiderne: www.vejdirektoratet.dk/limfjord og www.vejdirektoratet.dk/limfjorden Den er nu også kommet, som papirudgave, og kan hentes hos Aalborg Kommune Borgerservice. Det gælder om at få hentet et eksemplar, sat sig ind i sagerne, og at få sendt indsigelser/høringssvar til vejdirektoratet. Det skal gøres inden den 25. august, så der er […]

Brev til transportministeriet

Til Transportministeriet Egholm den 11.12.08 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Kære Transportminister Lars Barfoed. Vi har, gennem dagspressen, erfaret at nogle af de nordjyske politikere vil lægge pres på regeringen for at få sat dato på en 3. Limfjordsforbindelse.. Vi kan også forstå at man vil lægge pres på regeringen for at få […]

Brev til infrastrukturkommissionen

Infrastrukturkommissionen.   Egholm den 14.08.2007Frederiksholms kanal 27 F1220 København K Henvendelse fra foreningen Egholms Venner. Egholms venner er bekendt med at Infrastrukturkommissionen er udset til at rådgive folketinget om hvor fremtidige trafikinvesteringer bør sættes i værk!En af de investeringer, som er på tale er en såkaldt 3. limfjordsforbindelse. (Der er faktisk allerede 3, men man regner åbenbart […]

DN Aalborg inviterer til årsmøde på Egholm

Lørdag den 06. oktober 2007 inviterer DN Aalborg alle interesserede til en guidet tur på Egholm med efterfølgende årsmøde. Transporten til Egholm er gratis for alle deltagere, som mødes ved færgen på Aalborg-siden kl. 12.50. Vel ankommet til Egholm guider vore to professionelle naturvejledere deltagerne ud på en dejlig vandretur fra færgelejet og til Egholm gamle skole, hvor årsmødet […]

Amtsråd opgiver at fastlægge fjordforbindelse

(Artiklen bringes med tilladelse fra Søren Wormslev)Staten fastholder sit veto mod forslaget om en tredje limfjordsforbindelse over Egholm. Dermed må amtsrådet opgive at vælge en linjeføring på sit allersidste møde. Af Søren Wormslev og Torben Duch Holm En liden tudse endte i går med definitivt at vælte det store læs: Skov- og Naturstyrelsen fastholder sit […]