Nyhedsbrev for Egholms venner Juli 2014

Det er næppe nogen nyhed mere, at Folketingets Transportudvalg har aftalt at en kommende Limfjordsforbindelse skal gå via Egholm. Der var ellers for et stykke tid siden oplyst, at der ikke blev truffet nogen beslutning før efter 2020, men pres fra Nordjyske politikere, resulterede i at vi den 5. maj blev kaldt til møde med […]

Formanden mener: Naturgenopretning før det er for sent!

Lysbuget knortegås er den trækfugl, som Danmark har det største internationale ansvar for at beskytte. Arten er i alarmerende tilbagegang. Tidligere har Vejdirektoratet i sin VVM redegørelse for en 3. Limfjordsforbindelse ellers fastslået, at arten er i fremgang, men det var altså faktuelt forkert. Allerede i 2009 kunne ornitologer fra flere lande konstatere, at fuglene […]

Pressemeddelelse: Grundlaget for 3. Limfjordsforbindelse via Egholm er væk.

Pressemeddelelse: Grundlaget for 3. Limfjordsforbindelse via Egholm er væk. Stærke kræfter med Aalborgs tekniske rådmand Mariann Nørgaard i spidsen forsøger i øjeblikket at overbevise folketinget om, at der skal laves en 3. Limfjordsforbindelse med motorvej over Egholm inden år 2020. De seneste tal for trafikken viser imidlertid, at der slet ikke vil være behov for en […]