FREDERIKSHAVN OG ØST-VENDSYSSEL BLIVER TABERNE! Scenarie: Blå Blok vinder valget > Trafikken stiger fortsat i Limfjordstunnelen > Blå Blok finder 7 mia. skattekroner til Egholm-motorvejen ved at spare på velfærd > Vejen bygges og står klar i 2020, hvor trafikmængden er kritisk > Tunnelen aflastes nu kun med 16 % jfr. Vejdirektoratet. Et ekstra rør […]

Nu falder trafikken

LIMFJORDSFORBINDELSE: Stigningen i trafikken i Limfjordstunnelen har altid været argumentet for, at der skal anlægges en 3. Limfjordsforbindelse. Således skrev Vejdirektoratet i 2011, at der ville komme en årlig stigning på 2,7 % (VVM side 64). Men det har ikke holdt stik. Og på det seneste er hverdagstrafikken endda begyndt at falde. Ifølge Vejdirektoratets hjemmeside […]

Nyhedsbrev for Egholms venner Juli 2014

Det er næppe nogen nyhed mere, at Folketingets Transportudvalg har aftalt at en kommende Limfjordsforbindelse skal gå via Egholm. Der var ellers for et stykke tid siden oplyst, at der ikke blev truffet nogen beslutning før efter 2020, men pres fra Nordjyske politikere, resulterede i at vi den 5. maj blev kaldt til møde med […]

Formanden mener: Naturgenopretning før det er for sent!

Lysbuget knortegås er den trækfugl, som Danmark har det største internationale ansvar for at beskytte. Arten er i alarmerende tilbagegang. Tidligere har Vejdirektoratet i sin VVM redegørelse for en 3. Limfjordsforbindelse ellers fastslået, at arten er i fremgang, men det var altså faktuelt forkert. Allerede i 2009 kunne ornitologer fra flere lande konstatere, at fuglene […]