Alle gode gange tre!! (Læserbrev)

Dejlig nyhed, at Miljøministeriet standser lovforslaget om en anlægslov for en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm.
Ministeriet påpeger fejl og mangler, i VVM redegørelsen, som skal undersøges/rettes inden lovforslaget kan fremsættes.

Det er da utroligt, at det nu er tredje gang, at en VVM undersøgelse af en motorvej over Egholm kasseres. – En masse penge er smidt direkte i lokummet, for det har hver gang vist sig, at det ikke lader sig gøre, at lave en VVM for en motorvej over Egholm, på lovlig vis.
Allerede tilbage i 1996, kunne man i et referat, af et møde i den daværende styregruppe læse, at nogen fandt at linjeføringer over Egholm var problematiske i forhold til internationale konventioner, og direktiver, som Danmark er forpligtet til at overholde. Alligevel har man, i den forløbne tid, brugt rigtig mange skattekroner på at lave, hele tre VVM redegørelser, samt en opdatering af den seneste, og alligevel vil man ikke indse, at det er komplet umuligt, at grave en kæmpe tunnel-rende i Sønderdybet, plus en masse bropille-huller i Nørredybet, med alt hvad det medfører af sedimentspild, som naturligvis hurtigt breder sig langt omkring, og selvfølgelig også påvirker fjordens dyre og planteliv, langt ind i Natura 2000 området, som ligger tæt på linjeføringen. Et område, som ifølge al sund fornuft, og sandsynligvis også lovgivningen, for længst skulle have været udvidet til at omfatte hele Egholm, samt Limfjorden rundt omkring, men det er en anden historie.

De to første, VVM redegørelser, fra hhv. 2003, og 2006, blev begge kasseret af uvildige myndigheder, nemlig Naturklagenævnet, og Skov og Naturstyrelsen, mens den fra 2011 ikke blev kasseret (før nu), for da den blev lavet, var Amterne blevet nedlagt, og dermed lovgivningen ændret, så det nu var Vejdirektoratet, som lavede VVM redegørelsen. Og det var sørme også vejdirektoratet, som behandlede de indsigelser, som blev indgivet i mod redegørelsen (mon de fandt nogle fejl?).

Nu er vi endelig nået dertil, at andre end Vejdirektoratet, skal undersøge om Vejdirektoratet har lavet fejl. Og selvfølgelig viser det sig, at det har de!! Masser af graverende fejl!!
Her under et eksempel på endnu en fejl i VVM behandlingen af en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm:

VVM er en forkortelse for Vurdering af Virkningerne på Miljøet.
VVM-undersøgelsen skal tilvejebringe tilstrækkelig viden til, at politikere og borgere kan vurdere projektets virkninger på miljøet og sammenligne forskellige løsningsforslag.
VVM-undersøgelsen skal desuden sikre, at vejprojektet bliver bedst muligt tilpasset omgivelserne, og at miljøet ikke påvirkes unødvendigt.
Kilde: Vejdirektoratet

Man har ikke sammenlignet forskellige løsningsforslag, i den senest VVM. Man har udelukkende beskæftiget sig med et løsningsforslag, nemlig linjeføringen vest om Aalborg, over Egholm, på trods af at der er flere andre muligheder, så ud over de fejl, som Miljøministeriet har opdaget, så er her, som nævnt, lige en mere!