Alle gode gange tre!!

Dejlig nyhed, at Miljøministeriet standser lovforslaget om en anlægslov for en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm.

Ministeriet påpeger en række mangler og fejl, i VVM redegørelsen, som skal undersøges inden lovforslaget kan fremsættes.

Det er da fantastisk, at det nu er tredje gang, at en VVM undersøgelse af en motorvej over Egholm kasseres. De to første, fra hhv. 2003, og 2006, blev kasseret af uvildige myndigheder, nemlig Naturklagenævnet, og Skov og Naturstyrelsen, mens den fra 2011 ikke blev kasseret, for da den blev lavet, var lovgivningen ændret, så det nu var Vejdirektoratet, som lavede VVM redegørelsen, og det var også vejdirektoratet, som behandlede de indsigelser, som blev indgivet i mod redegørelsen (mon de fandt nogle fejl?).

Nu er vi nået dertil, at andre end Vejdirektoratet, skal undersøge om Vejdirektoratet har lavet fejl. Og selvfølgelig viser det sig, at det har de!! Masser af graverende fejl

Læs mere her:
Ministerie standser lovforslag om 3. Limfjordsforbindelse 
Fejl forsinker lovforslag om Egholm-forbindelse