Referat af Generalforsamlingen i Egholms venner

EV holdt generalforsamling den 15. februar. 2022

Tage Kragbak blev valgt som dirigent.

Det var første gang i flere år, hvor det lykkedes at holde generalforsamlingen. Coronaen har jo generet os, så vi ikke har kunnet samles i flere år, så det var faktisk genrealforsamling for, 2020, 2021 og 2022.
Det betød jo så, at alle bestyrelsesmedlemmer var på valg. Og det viste sig, at tre af dem som har været med i bestyrelsen i mange år, nu ønskede at træde ud, og overlade pladsen til nye kræfter.

De udtrådte er Gitte Røndrup, Tage Kragbak, Esben Buch,
Der skal lyde en stor tak til alle tre, for deres store arbejde gennem mange år. De vil blive savnet.. Vi har dog fået stillet i udsigt, at de stadig vil virke som aktive modstandere af en Egholmforbindelse.

Vi skulle derfor have valgt nogle nye, og fik fat i nogle meget kompetente afløsere, nemlig Else Marie Tolbøll, Jens Toft-Nielsen, og Niels Linnemann Nielsen.

Niels har været med i mange år, men har haft titel af suppleant. Det har dog ikke den store betydning i vores bestyrelse om man er suppleant, eller fuldbyrdet medlem, for alle er med til møderne, hvor alle har taleret, og vi har vist aldrig haft en afstemning i bestyrelsen. Som nye suppleanter fik vi valgt Martin Granum, og Bendt Lyndgård.

Så den nuværende bestyrelse består af:
Henrik Mørch, Formand,
Else Marie Tolbøll,
Anne Kathrine Linnemann Axelsen,
Jens Toft-Nielsen
Niels Linnemann Nielsen,
Martin Granum,
Bent Lyndgård.

Det reviderede regnskab for de forløbne år, blev fremlagt og godkendt.
Der var indkommet forslag som skulle gøre det lidt mindre kompliceret at udsende indkaldelse til generalforsamlingen. Det er nu i orden at indkaldelse foregår med opslag på det sociale medie (Facebook). Og på foreningens hjemmeside: www.egholmsvenner.

Det reviderede regnskab behøver heller ikke at blive sendt med ud, sammen med indkaldelserne.
Der vil senere blive afholdt et bestyrelsesmøde hvor den nye bestyrelse vil konstituere sig.

En stor tak til alle som deltog.

Og som vil fortsætte kampen for at bevare Egholm som ø.