Ordinær generalforsamling i Egholms Venner

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Egholms Venner for 2019, 2020 og 2021, tirsdag den 15. februar 2022 kl. 16.45 i Fjordhuset, Vestre Fjordpark, Skydebanevej 14, 9000 Aalborg.
Generalforsamlingen vil blive afholdt under de til enhver tid gældende Coronaregler. Da smittetrykket fortsat er højt beder vi dem, der ønsker at deltage i generalforsamlingen om at tilmelde sig på email: grondrup@gmail.com

Dagsorden:
01. Valg af dirigent
02. Formandens beretning
03. Fremlæggelse af regnskaber for 2019, 2020 og 2021
04. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest den 1.februar på email: egholm59@paradis.dk
Følgende forslag (vedtægtsændringer) skal behandles:
• FRA ”Indkaldelse til generalforsamlinger og udsendelser af modtagne forslag til medlemmerne sker pr. mail”
TIL ”Indkaldelse til generalforsamlinger og udsendelser af modtagne forslag til medlemmerne slås op på foreningens hjemmeside og Facebook”
• FRA ”Med indkaldelsen følger dagsordenen og indkomne forslag med eventuelle bilag og
begrundelse. Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling følger det reviderede
regnskab og oplysning om bestyrelsens forslag til kontingent for det kommende år”
TIL ”Med indkaldelsen følger dagsorden og allerede indkomne forslag med eventuelle bilag og begrundelse”
05. Valg til bestyrelse: (på valg er hele bestyrelsen, dvs. Anne Kathrine Axelsen, Tage Kragbak, Esben Buch, Henrik Mørch og Gitte Røndrup). Tage, Esben og Gitte modtager ikke genvalg.
06. Valg af 2 suppleanter: Christian Gade Bjerrum og Niels Linnemann.
07. Valg af revisor. (Tove Schioldan Christensen).
08. Fastsættelse af kontingent (for 2022). Kontingent på 50,- kr. for 2020 og 2021 fastholdes, og bestyrelsen indstiller til uændret kontingent for 2022.
09. Eventuelt.

Der vil være mulighed for at betale kontingent efter generalforsamlingen. Man kan benytte Egholms Venners Mobilepay nr. 37882 eller konto nr. 7458-1207011

Vel mødt 🙂
Venlige hilsner Egholms venner