Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Egholms Venner.

Den 26. marts kl. 19.00
I Fjord-huset, Aalborg Fjordpark (tidligere Aalborg friluftsbad).

Dagsorden:

01. Valg af dirigent.
02. Formandens beretning.
03. Fremlæggelse af regnskab.
04. Indkomne forslag. (skal være formanden i hænde senest den 20. marts).
05. Valg til bestyrelse. (Anne Kathrine Axelsen og Gitte Røndrup).
06. Valg af 2 suppleanter Kristian Christensen og Niels Linnemann.
07. Valg af revisor. (Tove Schioldan Christensen).
08. Fastsættelse af kontingent (for 2019).
09. Eventuelt.

Der vil være mulighed for at betale kontingent (50,-) efter generalforsamlingen. Eller man kan benytte konto nr. 7458 1207011

Foreningen er vært ved kaffe og brød.
Nye medlemmer er meget velkomne (indmeldelse kan ske under arrangementet).

Vel mødt.
Egholms venner.