Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Egholms Venner.

Den 17. februar kl. 19.00

Infohuset i Østerådalen
Over Kæret 9
9000 Aalborg

Dagsorden:
01. Valg af dirigent.
02. Formandens beretning.
03. Fremlæggelse af regnskab.
04. Indkomne forslag. (skal være formanden i hænde senest den 10. februar).
05. Valg til bestyrelse. (på valg er: Henrik Mørch, Esben Buch, og Tage Kragbak.
06. Valg af 2 suppleanter Kasper Kristensen og Niels Linnemann.
07. Valg af revisor. (Tove Schioldan Christensen).
08. Fastsættelse af kontingent (for 2015).
09. Eventuelt.

Der vil være mulighed for at betale kontingent (50,-) efter generalforsamlingen. Eller man kan benytte konto nr. 7458 1207011

Vel mødt.

Egholms venner.