VVM-redegørelsen for en 3. Limfjordsforbindelse

VVM-redegørelsen for en 3. Limfjordsforbindelse kan læses på hjemmesiderne: www.vejdirektoratet.dk/limfjord og www.vejdirektoratet.dk/limfjorden

Den er nu også kommet, som papirudgave, og kan hentes hos Aalborg Kommune Borgerservice. Det gælder om at få hentet et eksemplar, sat sig ind i sagerne, og at få sendt indsigelser/høringssvar til vejdirektoratet.

Det skal gøres inden den 25. august, så der er ikke meget tid at løbe på.

Det kan gøres til følgende adresse:

Vejdirektoratet
Vejplan- og Miljøafdelingen
Niels Juels Gade 13
Postboks 9018
1022 København K

Eller på E-mail til: vd@vd.dk

Share Your Thoughts