Øen Egholm bør fredes

Pressemeddelelse 17. november 2006 

 

Danmarks Naturfredningsforening vil sikre den unikke ø Egholm i Limfjorden gennem en fredning. Egholm er et lille paradis for planter og dyr, beliggende meget tæt på Aalborg, der som Danmarks 4. største by er præget af larm, dynamik og tæt bebyggelse. Men på Egholm er der anderledes.  

Efter kun få minutters sejlads er man på øen, der trods den korte afstand til Aalborg er forblevet helt sin egen. Næsten ingenting er sket herovre. 13 tilbageværende gårde og endnu færre sommerhuse sikrer dog liv på øen året rundt, som understøttes af en lille færge, der sejler med flere daglige afgange. Men nogen egentlig udvikling er aldrig kommet. Og det gør øen noget nær unik.
 
Egholms langvarige status som isoleret ø har samtidig haft stor betydning for dyrelivet på øen. Blandt andet findes den rødlistede strandtudse på øen, og de lavvandede områder, der omgiver Egholm, er meget værdifulde som spisekammer for en række vandfugle f.eks. den sjældne og truede lysbugede knortegås.
 
Danmarks Naturfredningsforening har derfor rejst fredningssag for Egholm. Fredningen har til formål at sikre øens landskab og særprægede ø-natur, at bevare og forbedre øens levemuligheder for plante- og dyreliv, og at udvikle øens rekreative kvaliteter og forbedre offentlighedens adgang.
 
”Det er helt utroligt at opleve Egholms uberørte landskab og natur så tæt på en storby, når man ved, hvordan presset på de bynære landskaber er. Vi har her chancen for at sikre øen som naturperle og rekreativt refugium med en beliggenhed helt tæt på en af Danmarks største byer,” siger foreningens præsident Ella Maria Bisschop-Larsen.
 
Bliver øen fredet vil en 3. Limfjordsforbindelse hen over Egholm ikke være mulig, fordi motorvejsprojektet vil være i strid med fredningsforslaget. Danmarks Naturfredningsforening forventer en vis politisk modstand mod fredningen på grund af de aktuelle vejplaner, men peger samtidig på, at der er udmærkede alternativer, som ikke er nær så problematiske for naturen.
 
”Det politiske signal, der kom fra Statsminister Anders Fogh Rasmussen i den netop afsluttede sag om Silkeborgmotorvejen viser, at der fra Regeringen er en gryende forståelse af, at vi skal tage ordentligt hensyn til natur og landskab, når vi bygger nye veje”, slutter præsident Ella Maria Bisschop-Larsen.
 
Yderligere oplysninger:
Præsident Ella Maria Bisschop-Larsen på tlf. 39 17 40 50 eller lokalkomiteformand i Aalborg Anton Thøger Larsen på tlf. 98 29 49 34.

Share Your Thoughts