Formanden mener: Naturgenopretning før det er for sent!

Lysbuget knortegås er den trækfugl, som Danmark har det største internationale ansvar for at beskytte. Arten er i alarmerende tilbagegang. Tidligere har Vejdirektoratet i sin VVM redegørelse for en 3. Limfjordsforbindelse ellers fastslået, at arten er i fremgang, men det var altså faktuelt forkert. Allerede i 2009 kunne ornitologer fra flere lande konstatere, at fuglene […]