Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholmlinjen

Kampen mod Egholmmotorvejen starter for alvor nu!

Kære medlemmer


Trafikforlig er indgået på ufuldstændigt grundlag

Kort før sommerferien blev der som bekendt indgået trafikforlig, der blandt andet betyder, at et flertal i Folketinget er enige om, at der kan gennemføres en 3. Limfjordsforbindelse i Egholmlinjen. Dette var ikke uventet for Borgerbevægelsen, som anser trafikforliget for at være en slags ønskeseddel, idet det endnu ikke er vedtaget som anlægslov. På trods af over 7.750 høringssvar, som Vejdirektoratet endnu ikke er færdige med at gennemgå, blev dette forlig vedtaget – og dette uagtet, at mange af høringssvarene peger på store fejl og mangler i VVM. Vi anser derfor forliget for at være indgået på ufuldstændigt grundlag.


Samråd i trafikudvalget

Der har den 10. juni været samråd i trafikudvalget, hvor Susanne Zimmer fra Frie Grønne, stillede transportminister Benny Engelbrecht spørgsmål vedr. omfang og implikationer af de asbestdeponier, der er dokumenteret af Tænketanken GeoHav, og som ikke var medtaget i VVM. Disse spørgsmål er ministeren stadig i gang med at besvare, mens hans udgangspunkt er, at det drejer sig om en ’selvopfunden virkelighed’. Vi kan så tilføje, at det er en særdeles veldokumenteret ’selvopfunden virkelighed’, der baserer sig på aktindsigter, bl.a. fra Aalborg Kommune, men også fra Rigsarkivet og Vejdirektoratet selv.

Kampen er ikke slut. Det er først nu den for alvor starter

Netop det, at forliget nu er indgået, åbner mulighed for, at vi nu for alvor kan gå ind i kampen og gå rettens vej. Derfor har vi i Borgerbevægelsen startet en indsamling til brug for de retssager, der nødvendigvis må komme. Vi får derfor brug for rigtigt mange penge, så vi opfordrer alle til at bidrage med hvad de kan, stort eller småt, alle beløb er velkomne og meget vigtige for vores sag. Indbetaling kan ske til MobilePay 927767.
Sommeren har været lidt stille, og I har måske troet, at vi holdt ferie. Men langt fra. Vi mobiliserer, gør vi. Det er vigtigt, at Christiansborg opdager, at der ikke er et flertal i befolkningen, der ønsker flere motorveje og at vi faktisk er en del, der tager klimaet alvorligt. At vi vil bevare naturen og fremme biodiversitet og grønne åndehuller i bynære områder, at vi vil have mindre støj. Når vores høringssvar ikke tages alvorligt, må vi på anden måde synliggøre vores modstand.
I samarbejde med andre NGO’er, bl.a. Klimabevægelsen, Bedsteforældrenes Klimaaktion, Den Grønne Studenterbevægelse, Dansk Naturfredningsforening, Cyklistforbundet, Amager Fælled (og der kommer flere til) er vi derfor gået i gang med at arrangere en landsdækkende demonstration på Christiansborg Slotsplads den 25. september 2021. Der kommer program ud senere, og der vil blive arrangeret fælles transport (bus og tog) fra bl.a. Aalborg. Nærmere info og program kommer på vores hjemmeside og i Facebook-gruppen, ligesom der også vil blive tilmelding til fælles transport, hvis man ønsker det. Demonstrationen vil finde sted under fælles tema, men hvor vore bevægelser også selv kan træde frem med vores mærkesager synlige. Derfor er der også nedsat en gruppe, der laver bannere og andre gimmics, og er du kreativ eller blot har lyst til at give en hånd med, så meld dig gerne (jf. opslag på Facebook).
Op til den 25. september kommer der også til at ske mange ting. Vi er i fuld gang med at planlægge, og har endnu ikke hele programmet klar, men også her bedes I holde øje med hjemmeside og Facebook, ligesom der også vil blive samlet ind til annoncer, så vi kan få engageret så mange som overhovedet muligt.
De næste mange fredage vil Bedsteforældrenes Klimaaktion gøre sig synlige med aktioner rundt om i byen. Vi har endnu ikke modtaget deres program.

Tirsdag den 24. august fejrer vi Borgerbevægelsens 10 års fødselsdag

Den skal naturligvis fejres med manér, og for at den rigtig skal give genlyd vidt omkring, sker det på Fjordmarken i Aalborg fra kl. 17-19. Det bliver en fredelig demonstration med taler og god musik, og der vil også være mulighed for at købe mad og drikke. Og ikke mindst vil der blive mulighed for at købe vore eftertragtede T-shirts, så man kan blive rigtigt ekviperet til den store begivenhed i København. Arrangementet sker i samarbejde med vores venner i Klimabevægelsen, Bedsteforældrenes Klimaaktion, Cyklistforbundet, Den Grønne Studenterbevægelse m.fl. og vil også blive en lokal opvarmning og optakt til den store demonstration i København, hvor vi håber mange deltager.

Fredag den 3. september vil der være aftensang ved Verdens Ende i Nørresundby

Det er Else Marie og Martin, som står for arrangementet der. Hold øje med deres opslag, så I ved om det evt. aflyses på grund af vejrlig.

Onsdag den 22. september bliver der vælgermøde i samarbejde med Vestbyens Samråd

Dette kommer til at foregå i Vestbyen, og nærmere information følger. Også her vil der blive salg af T-shirts.

Lørdag den 25. september har vi så den store demonstration i København

Så vidt for at holde jer opdaterede. Vi beklager, at vi endnu ikke kan være mere specifikke, men program med nærmere oplysninger følger, så snart detaljerne foreligger. Vi vurderer det vigtigste lige nu er, at I ved der planlægges på livet løs, og at I nu kan sætte x i kalenderen.
Hvis nogle af jer brænder for at give en hånd med i arrangementerne eller optakten dertil, så vil der blive rigelig mulighed herfor. Skriv til Bente Schmidt Nielsen eller Mona Elisabeth Pedersen på Messenger – så koordinerer vi.

Venlig hilsen

Bestyrelsen, Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholmlinjen, Aalborg, 30. juli 2021.