Alle er velkomne. Deltagelse er gratis. Ingen tilmelding.
Festpladsen er stranden og pladsen foran restaurant Kronborg, få skridt fra færgelejet.

OVERFART
Egholmfærgen sejler klokken hel og halv.

PROGRAM
Kl. 18.15-19.30:
For børnefamilier – Bioblitz og Naturtjek
Danmarks Naturfredningsforenings Studenterafdeling i Aalborg står klar med to spændende aktiviteter omkring naturen og fjorden. Vær med til at bruge appen NaturTjek og bidrag til et nationalt projekt omkring Danmarks biodiversitet eller gå på opdagelse i strandkantens planter og dyr, når vi laver en mini bioblitz.

For voksne – Vild mad fra naturen
Tag med naturvejleder Esben Buch fra Aalborg Kommune på en guidet tur med fokus på naturens spisekammer og de vilde nytte- og krydderurter, der vokser på strandengene nord for Kronborg Skov ved Nørredyb.
Gratis smagsprøver på hjemmelavet kryddersnaps og vilde urter undervejs.

Kl. 20.00: Båltale ved domprovst
Niels Christian Kobbelgaard

Kl. 20.15: Bålet tændes
Restaurant Kronborg griller og sælger pølser, sodavand og øl på pladsen

ARRANGØRER
Egholm Samråd og Egholms Venner

EGHOLMS VENNER
Foreningen Egholms Venner arbejder på at bevare Egholm som ø. Kontingentet er 50 kr. pr. år. Indmeldelse kan ske Sankt Hans aften ved Restaurant Kronborg og ellers via www.egholmsvenner.dk

SPONSORER: Advokataktieselskab Kragbak & Olesen · Restaurant Kronborg · Vestergaards Bogtrykkeri

Download året plakat her