Tidspunkt: tirsdag den 18. juni klokken 19.00 Adressen for afholdelsen er endnu ikke fastlagt, men kan i løbet af kort tid læses på foreningens hjemmeside www.egholmsvenner.dk Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Behandling af forslag fra bestyrelsen om nye love for Egholms Venner Bilag: a. Nugældende love/ b. Bestyrelsens forslag til […]

Bliv medlem af Egholms Venner.

Vær med til at bevare Egholm som ø Hjælp os med at få udlagt hele øen, samt fjorden udenom, som Natura 2000 område. Miljøstyrelsen har nægtet at udvide fuglebeskyttelsesområdet ved Egholm, selv om det rent faktisk er et lovkrav. Loven siger nemlig at: Når en udpegningsart, i dette tilfælde Lysbuget knortegås, har benyttet et område […]

Formandens beretning 2019

I lighed med de tidligere år kan vi glæde os over at foreningens formål om at bevare Egholm som ø er opfyldt. Også selv om, den nuværende, forhåbentlig snart forhænværende, regering, og DF har serveret en gang valgflæsk, hvor de bebuder at de vil afsætte 6.5 milliarder til en Egholmforbindelse. Angående øens natur, som vi […]

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Egholms Venner.

Den 14. marts kl. 17.00 Infohuset i Østerådalen Over Kæret 9 9000 Aalborg Dagsorden: Valg af dirigent. Formandens beretning. Fremlæggelse af regnskab. Indkomne forslag. (skal være formanden i hænde senest den 10. marts Valg til bestyrelse. (på valg er: Henrik Mørch, Esben Buch, og Tage Kragbak. Valg af 2 suppleanter Christian Kristensen og Niels Linnemann. […]

AALBORG: Hvorfor skabe et meget mere støjplaget Aalborg, når man kan koncentrere lyden og faktisk nedbringe den samlede mængde trafikstøj. Artikel fra NORDJYSKE Det spørgsmål rejser Henrik Møller, der er pensioneret professor fra Aalborg Universitet og ekspert i lyd og støj. Han gør sig ikke til ekspert ud i 3. Limfjordsforbindelse, men undrer sig over, […]