Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Egholms Venner.

Den 26. marts kl. 19.00 I Fjord-huset, Aalborg Fjordpark (tidligere Aalborg friluftsbad). Dagsorden: 01. Valg af dirigent. 02. Formandens beretning. 03. Fremlæggelse af regnskab. 04. Indkomne forslag. (skal være formanden i hænde senest den 20. marts). 05. Valg til bestyrelse. (Anne Kathrine Axelsen og Gitte Røndrup). 06. Valg af 2 suppleanter Kristian Christensen og Niels […]

Alle er velkomne. Deltagelse er gratis. Ingen tilmelding. Festpladsen er stranden og pladsen foran restaurant Kronborg, få skridt fra færgelejet. OVERFART Egholmfærgen sejler fra Aalborg kl. hel og halv. Sidste færge afgår fra Egholm kl. 00.15. PROGRAM 18.15 Cykeltur med guide Niels Linnemann, Egholm. Medbring selv cykel. 18.15 Vandretur med naturvejleder Per Thomassen 20.00 Båltale […]

Betal kontigent via mobilpay

Nu er det blevet super nemt at melde sig ind i Egholms Venner. Kontingentet, som er på sølle 50,- kan indbetales via mobil-pay. Nummeret er 4025 9969 Man kan bare skrive sit navn og ev-2017 i beskedfeltet. Man kan også stadig overføre kontingentet til konto nr. 7458 1207011 Velkommen i foreningen