Alle er velkomne. Deltagelse er gratis. Ingen tilmelding. Festpladsen er stranden og pladsen foran restaurant Kronborg, få skridt fra færgelejet. OVERFART Egholmfærgen sejler fra Aalborg kl. hel og halv. Sidste færge afgår fra Egholm kl. 00.15. PROGRAM 18.15 Cykeltur med guide Niels Linnemann, Egholm. Medbring selv cykel. 18.15 Vandretur med naturvejleder Per Thomassen 20.00 Båltale […]

Betal kontigent via mobilpay

Nu er det blevet super nemt at melde sig ind i Egholms Venner. Kontingentet, som er på sølle 50,- kan indbetales via mobil-pay. Nummeret er 4025 9969 Man kan bare skrive sit navn og ev-2017 i beskedfeltet. Man kan også stadig overføre kontingentet til konto nr. 7458 1207011 Velkommen i foreningen

Formandens beretning 2017

I lighed med de tidligere år kan vi glæde os over at foreningens formål om at bevare Egholm som ø er opfyldt. Den øvrige del af formålsparagraffen, som går ud at sikre at Egholms natur har det bedst muligt, ser nu endelig også ud til at være tættere på at blive opfyldt. Aalborg kommune har […]

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Egholms Venner.

Den 8. marts 2017 kl. 19.00 Infohuset i Østerådalen. Indkørsel fra Over kæret Dagsorden: 01. Valg af dirigent. 02. Formandens beretning. 03. Fremlæggelse af regnskab. 04. Indkomne forslag. (skal være formanden i hænde senest den 1. marts). 05. Valg til bestyrelse. (Henrik Mørch, Esben Buch, Tage Kragbak). 06. Valg af 2 suppleanter Kristian Christensen og […]

Alle er velkomne. Deltagelse er gratis. Ingen tilmelding. Festpladsen er stranden og pladsen foran restaurant Kronborg, få skridt fra færgelejet. OVERFART Egholmfærgen sejler klokken hel og halv. PROGRAM Kl. 18.15-19.30: For børnefamilier – Bioblitz og Naturtjek Danmarks Naturfredningsforenings Studenterafdeling i Aalborg står klar med to spændende aktiviteter omkring naturen og fjorden. Vær med til at […]