Aflysning/udsættelse af generalforsamlingen.

Grundet den aktuelle Corona situation, er det nødvendigt at aflyse den ordinære generalforsamling, som ellers var fastsat til den 23. marts. Vi vil så hurtigt som muligt melde en ny dato ud her på hjemmesiden.  Selv om der står i vores vedtægter at den ordinære generalforsamlingen skal afholdes i 1. kvartal, forventer vi, at der […]

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Egholms Venner.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Egholms Venner Den 23. marts kl. 19.00 ”HUSET”- Hasserisgade 10. 9000 Aalborg (Lilla lokale). Dagsorden: 01. Valg af dirigent. 02. Formandens beretning. 03. Fremlæggelse af regnskab. 04. Indkomne forslag. (skal være formanden i hænde senest den 9. marts på email: egholm59@paradis.dk ). 05. Valg til bestyrelse. (på valg er: Gitte […]

God jul og et godt nytår.

Kære medlemmer af Egholms Venner I ønskes alle en rigtig god jul, og et godt nytår. Jeres støtte i 2019 har været uvurderlig, og de mange nye medlemmer har gjort, at vi er nok, til at være klageberettiget i diverse miljø og natur sager. Og i fordi vi er så mange, er vi bedre i […]

SANKT HANS AFTEN PÅ EGHOLM 2019

Alle er velkomne. Deltagelse er gratis. Ingen tilmelding. Festpladsen er stranden og pladsen foran restaurant Kronborg, få skridt fra færgelejet. ARRANGØRER Egholm Samråd og Egholms Venner EGHOLMS VENNER Foreningen Egholms Venner er på pladsen og mod- tager nye medlemmer. Indmeldelse kan også ske på www.egholmsvenner.dk SPONSORER Advokatfi rma EUROJURIS AALBORG Restaurant Kronborg Vestergaards Bogtrykkeri Download […]