Formandens beretning 2017

I lighed med de tidligere år kan vi glæde os over at foreningens formål om at bevare Egholm som ø er opfyldt. Den øvrige del af formålsparagraffen, som går ud at sikre at Egholms natur har det bedst muligt, ser nu endelig også ud til at være tættere på at blive opfyldt. Aalborg kommune har […]

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Egholms Venner.

Den 8. marts 2017 kl. 19.00 Infohuset i Østerådalen. Indkørsel fra Over kæret Dagsorden: 01. Valg af dirigent. 02. Formandens beretning. 03. Fremlæggelse af regnskab. 04. Indkomne forslag. (skal være formanden i hænde senest den 1. marts). 05. Valg til bestyrelse. (Henrik Mørch, Esben Buch, Tage Kragbak). 06. Valg af 2 suppleanter Kristian Christensen og […]

Husk det traditionsrige julearrangement på Egholm.

Søndag den 27. november kl. 14 – 17 Turledere er Naturvejleder Esben Buch, i samarbejde med Restaurant Kronborg, Egholm Samråd og Egholms venner. Det er en god ide, at medbringe kikkert, og vigtigt at huske varm påklædning. Kl. 14.05 mødes vi ved Info-huset, ved færgelejet, og nyder en vandretur op til den gamle anløbsbro ”Statsbroen” […]

Alle er velkomne. Deltagelse er gratis. Ingen tilmelding. Festpladsen er stranden og pladsen foran restaurant Kronborg, få skridt fra færgelejet. OVERFART Egholmfærgen sejler klokken hel og halv. PROGRAM Kl. 18.15-19.30: For børnefamilier – Bioblitz og Naturtjek Danmarks Naturfredningsforenings Studenterafdeling i Aalborg står klar med to spændende aktiviteter omkring naturen og fjorden. Vær med til at […]

Formandens beretning 2016.

Igen i år har vi opfyldt foreningens hovedformål, nemlig at bevare Egholm som en Ø.  Og der er ikke etableret en bynær vestlig forbindelse. Egholms natur har det ikke optimalt. Der bliver stadig kørt Spildevandsslam ud over store områder, og der foregår en del gravearbejder, som ikke nødvendigvis er af det gode. Derfor har […]