Formandens beretning 2016.

Igen i år har vi opfyldt foreningens hovedformål, nemlig at bevare Egholm som en Ø.  Og der er ikke etableret en bynær vestlig forbindelse. Egholms natur har det ikke optimalt. Der bliver stadig kørt Spildevandsslam ud over store områder, og der foregår en del gravearbejder, som ikke nødvendigvis er af det gode. Derfor har […]

ThorningKaos2

FREDERIKSHAVN OG ØST-VENDSYSSEL BLIVER TABERNE! Scenarie: Blå Blok vinder valget > Trafikken stiger fortsat i Limfjordstunnelen > Blå Blok finder 7 mia. skattekroner til Egholm-motorvejen ved at spare på velfærd > Vejen bygges og står klar i 2020, hvor trafikmængden er kritisk > Tunnelen aflastes nu kun med 16 % jfr. Vejdirektoratet. Et ekstra rør […]

Sct2

Sankt Hans Aften på Egholm 2015 Alle er velkomne. Deltagelse er gratis. Ingen tilmelding. Festpladsen er stranden og pladsen foran restaurant Kronborg, få skridt fra færgelejet.

Formandens beretning 2015

Jeg plejer at fortælle, at vi siden sidst har kunnet opfylde foreningens formål nogenlunde, nemlig ved at Egholm stadig en ø, og, at der ikke er etableret en bynær vestlig forbindelse. Om Egholms natur trives bedst muligt, har jeg som regel sat spørgsmålstegn ved.. I år er det tætteste vi har været på, at jeg […]