Husk det traditionsrige julearrangement på Egholm.

Søndag den 27. november kl. 14 – 17 Turledere er Naturvejleder Esben Buch, i samarbejde med Restaurant Kronborg, Egholm Samråd og Egholms venner. Det er en god ide, at medbringe kikkert, og vigtigt at huske varm påklædning. Kl. 14.05 mødes vi ved Info-huset, ved færgelejet, og nyder en vandretur op til den gamle anløbsbro ”Statsbroen” […]

egholm

Alle er velkomne. Deltagelse er gratis. Ingen tilmelding. Festpladsen er stranden og pladsen foran restaurant Kronborg, få skridt fra færgelejet. OVERFART Egholmfærgen sejler klokken hel og halv. PROGRAM Kl. 18.15-19.30: For børnefamilier – Bioblitz og Naturtjek Danmarks Naturfredningsforenings Studenterafdeling i Aalborg står klar med to spændende aktiviteter omkring naturen og fjorden. Vær med til at […]

Formandens beretning 2016.

Igen i år har vi opfyldt foreningens hovedformål, nemlig at bevare Egholm som en Ø.  Og der er ikke etableret en bynær vestlig forbindelse. Egholms natur har det ikke optimalt. Der bliver stadig kørt Spildevandsslam ud over store områder, og der foregår en del gravearbejder, som ikke nødvendigvis er af det gode. Derfor har […]

ThorningKaos2

FREDERIKSHAVN OG ØST-VENDSYSSEL BLIVER TABERNE! Scenarie: Blå Blok vinder valget > Trafikken stiger fortsat i Limfjordstunnelen > Blå Blok finder 7 mia. skattekroner til Egholm-motorvejen ved at spare på velfærd > Vejen bygges og står klar i 2020, hvor trafikmængden er kritisk > Tunnelen aflastes nu kun med 16 % jfr. Vejdirektoratet. Et ekstra rør […]